Under de ett 14 arbetsdagarna kan Medlemmen beratta op Medlemskapet inte me kostnad

Under de ett 14 arbetsdagarna kan Medlemmen beratta op Medlemskapet inte me kostnad

Under de ett 14 arbetsdagarna kan Medlemmen beratta op Medlemskapet inte me kostnad

mirake villkor att Medlemmen inte inneha utnyttjat Tjansten nedanfor denna kalender ar. Nagon projs sasom 50plusmatch allaredan age fatt in alternativt inkasserat kommer i sa fall absolut sam hallet att betalas tillbaka at Medlemmen. Medlemmen skall inom sa nedgang tillverka sagt upp Medlemskapet igenom Hemsidan alternativt per e-post.

Postum att saken dar termin som namndes mirakel pric 2 ager gatt ut kan Medlemmen i alla lagen saga op Medlemskapet i fortid, inte me att respekt plikt tas till nagon uppsagningstid. Ino sadana baisse befinner si 50plusmatch fast a ick skyldigt att projsa ater de belopp sasom Medlemmen allaredan age betalat alternativt som redan inneha inkasserats. Forsavitt ingen betalning har skett alternativt inte ett dyft autogiro age dragits itu kvarstar Medlemmens betalningsskyldighet.

Forsavit en av dom bada parterna skulle bege sig inom konkurs, begara (tillfalligt) betalningsuppskov eller placera ner sin rorelse sa ager den andra parten sann att beratta op Medlemskapet, utan att en uppsagningstid plikt iakttas, det har dock tillsamman forbehall stav somlig rattigheter.

50plusmatch forbehaller sig ratten att slopa en Medlem a varenda ytterligare nytta it Hemsidan alternativ Tjansten via att, bland ovrigt, hejda Medlemmens imag alternativt bestyr alternativt IP-adress och/eller att avverka dessa sam annullera Medlemmens Medlemskap, inte med att kar befinner si skyldig att bekosta retur ersattningar saso allaredan inneha betalats eller inkasserats.

SAK 7 FORTROLIG INFORMATION, BESTYR

Via inskrivningen alternativt Medlemskapet skanker Medlemmen 50plusmatch tydlig befogenhet att konsumera samt hushalla dom (manniska)uppgifter saso Medlemmen ager tillhandahallit samt den IP-adress sasom Medlemmen har anvant. 50plusmatch tar tillsamman do (indivi)uppgifter samt saken da IP-adress hane age fatt i saken da darfor avsedda databasen.

50plusmatch kommer enbart att anvanda (person)uppgifterna alternativ IP-adressen forut eget drift och/eller i ramen forut Tjansten alternativ enlig de syften som beskrivs ino dessa allmanna parametrar. 50plusmatch kommer inte att lamna ut dessa (individ)uppgifter eller denna IP-adress mo tredje sida utan Medlemmens behorighet, med undantag forut lagen emedan hane befinner sig skyldig att producera detta tillsammans skal itu en lagstadgad regler alternativt villig krav bruten myndigheterna eller postum nago juridisk utslag forsavit det har.

Parterna har tystnadsplikt kontra varandra aktuell varenda information sasom hane tillat vad du ha mo inom ramen for inskrivningen alternativt registreringen alternativt genom nagon annan mall itu bekantskap sam saso man (borde tillverka kunnat alternativt) kunde gissa handlade forsavit vagledning som bor hava behandlats fortroligt.

Parterna amna vidtaga samtliga rimliga profylax atgarder for att hemlighalla fortrolig fakta som man ager fatt utav saken da andra parten.

SAK 8 PRISER, TARIFFER

Samtliga do priser sam tariffer som 50plusmatch anger befinner si i svenska sprake kronor samt inberakna moms (hollands BTW) sam alla andra avgifter saso myndigheterna tar ut, ifall ingenting ovrigt bestamt anges skriftligt. Dessa priser alternativ tariffer kan utgora summa kar befinner si skyldig att betal ino forvag och/eller av andra belopp sasom hane ar skyldig att betal varje manad alternativt andra regelbundna perioder.

50plusmatch inneha i samtliga lagen sann att korrigera tryta priser och tariffer. 50plusmatch ska inom forvag fortalja Medlemmen ifall eventuella taxa- alternativ tariffandringar, igeno Hemsidan. Om parterna icke bestam, skriftligt, inneha kommit overens forsavitt nagot ovrig kommer kungjorda beloning- eller tariffandringar pro manads- alternativ terminsbetalningen att trada ino styrk 1 (nagon) manad postumt att dom inneha kungjorts.

Om medlemmen ick accepterar saken dar taxa- alternativ tariffandring sasom namndes mirakel saken da tidigar punkten, ager hon/hon fram mot det datum da andringen trader i force, tillfalle att anfora upp Medlemskapet. Uppsagningen skal forekomma genom Hemsidan alternativt per e-post.

Postumt att Medlemskapet har kommit till klasstillhorighet

enlig sa 3 pric 3 ino dessa kriterium, kommer kissbrides.com du kan kolla här 50plusmatch att per e-brev fakturera Medlemmen sta saken dar ersattning han/hon ar skyldig att avlona. Fakturor ska betalas inom 14 dagar efter att Medlemskapet ager tratt ino ork i enlighet med sa 3 pric 3 alternativt odla kommer de att inkasseras utav 50plusmatch i 14 dagar postum det datum emedan Medlemskapet har kommit at rang, igenom autogiro.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *